MEDIA MUJI HOTEL BEIJING_BOOK LOUNGE

月刊レジャー産業資料8月号でMUJI HOTEL BEIJINGを紹介いただきました

 

月刊レジャー産業資料8月号のNews&TopicsページでMUJI HOTEL BEIJINGを紹介いただきました。